กุ้งเครย์ฟิชเป็นสัตว์จำพวกกุ้งน้ำจืดขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายกุ้งก้ามกราม

กุ้งเครย์ฟิชเป็นสัตว์จำพวกกุ้งน้ำจืดขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายกุ้งก้ามกราม

รายงานพิจารณาถึงผลกระทบที่พลังขับเคลื่อนโลกสี่ประการหรือเมกะเทรนด์กำลังมีต่อความไม่เท่าเทียมกันทั่วโลก ได้แก่ นวัตกรรมทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขยายตัวของเมือง และการย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศในขณะที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสามารถสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในสาขาต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา การสื่อสาร และการผลิต แต่ก็ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า

สามารถนำไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันของค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น และทำให้พนักงานต้องพลัดถิ่น

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านต่างๆ เช่น ชีววิทยาและพันธุศาสตร์ ตลอดจนวิทยาการหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ กำลังเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีใหม่มีศักยภาพในการกำจัดงานทุกประเภท แต่ก็อาจสร้างงานและนวัตกรรมใหม่ได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตาม 

สำหรับตอนนี้ แรงงานที่มีทักษะสูงกำลังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่า “การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่” ในขณะที่แรงงานทักษะต่ำและทักษะปานกลางที่มีส่วนร่วมในงานประจำที่ใช้แรงงานคนและความรู้ความเข้าใจ กำลังมองเห็นโอกาสของพวกเขาลดลงดังที่ รายงานเศรษฐกิจโลกประจำปี 2020 ขององค์การสหประชาชาติแสดงให้เห็นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา วิกฤตสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบในทางลบต่อคุณภาพชีวิต และประชากรที่เปราะบางกำลังได้รับผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามรายงานของ World Social กำลังทำให้ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกยิ่งยากจนลง 

และอาจสวนทางกับความคืบหน้าในการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างประเทศต่างๆ

หากการดำเนินการเพื่อจัดการกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศดำเนินไปอย่างที่หวังไว้ จะมีการตกงานในภาคส่วนที่ใช้คาร์บอนเข้มข้น เช่น อุตสาหกรรมถ่านหิน แต่ “เศรษฐกิจโลก” ที่ “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” อาจส่งผลให้มีการจ้างงานสุทธิโดยรวมเพิ่มขึ้น ด้วยการสร้างจำนวนมาก งานใหม่ทั่วโลก

นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้คนอาศัยอยู่ในเมืองมากกว่าในชนบท ซึ่งเป็นแนวโน้มที่คาดว่าจะดำเนินต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า แม้ว่าเมืองจะขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เมืองเหล่านี้ก็ไม่เท่าเทียมกันมากกว่าพื้นที่ชนบท โดยมีคนร่ำรวยมหาศาลอาศัยอยู่เคียงข้างคนยากจนมาก

ขนาดของความไม่เท่าเทียมกันนั้นแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละเมือง แม้แต่ในประเทศเดียว: ขณะที่พวกเขาเติบโตและพัฒนา บางเมืองมีความไม่เท่าเทียมกันมากขึ้น ในขณะที่บางเมืองความไม่เท่าเทียมกันก็ลดลงเมกะเทรนด์ที่สี่ การย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ ถูกอธิบายว่าเป็นทั้ง “สัญลักษณ์อันทรงพลังของความไม่เท่าเทียมกันทั่วโลก” และ “พลังแห่งความเท่าเทียมภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสม”

สล็อตเว็บตรงแตกง่าย ไม่มีขั้นต่ำ